News

3d print News印度時尚首飾品牌Isharya已經宣布首次推出3D印花首飾,系列名稱為”無限花瓣”(Infinite Petals) Isharya於2004年由二姊妹Gauri和Radhika Tandon成立,她們開始設計出手工製作擁有傳統和現代風格的迷人配飾。該品牌已經被各種時尚雜誌認可,並被許多名人佩戴,包括Paris Hilton, Emma Roberts, JK Rowling和 Viola Davis

印度珠寶品牌Isharya推出“無限花瓣”3D印花首飾系列